Last seen May 9 at 16:25 bongdazo me

My Services

Bongdadzo - Trang thông tin thể thao tổng hợp bóng đá dzo cập nhật các tin tức mới nhất về bóng đá, bóng rổ, thể thao hôm nay, tin tức trending. Thông tin liên hệ: Địa chỉ : 38 Ng. Thổ Quan, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Hastag : #bongdazo #bongdazo.me Phone : 0987665651 Website : https://bongdazo.me/

My Snapshot

  • # Reviews: 0
  • Skill ratings: 00.0
  • # Client recommendations: 0 0
  • # Peer recommendations: 0
  •  
  • Experience level (yrs):
  • Size of typical clients: